Cơ quan Công an xác định 3 trẻ sơ sinh có liên quan đến việc đẻ thuê và nhập cảnh trái phép từ Campuchia vào Việt...