Nguyễn Hoàng Huy nhiều lần viện cớ lấy tiền trong tủ két sắt của trạm để đem đổi sang tiền lẻ, qua đó chiếm...