Chuyến đi chơi tới cửa hàng bánh rán của 3 nam thiếu niên sống gần thác Niagra đã biến hành cuộc 'giải cứu' đặc...