Chiếc tàu đang đậu gần giữa sông bốc cháy trong đêm rồi đứt dây neo dạt vào bờ lan sang 2 tàu khác khiến cả 3 tàu...