Nhìn 3 cỗ quan tài đặt nhờ bên hiên nhà người thân, nhiều người không cầm được nước mắt...