Hai học sinh và một sinh viên rủ nhau chèo xuồng ra hồ đập Đạ Bo (huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng) câu cá, không may...