Tài xế xe buýt được cho là đánh lái để tránh một xe khác, hậu quả đã làm chiếc xe buýt lật xuống ruộng. Một...