Các nạn nhân gồm hai cha con và một người cháu cùng quê Tiền Giang.