Chủ nhà sống lo âu vì sợ rằng nếu có ai mất lái một lần nữa khi đi qua đây có thể khiến họ tử vong.