Đang chèo xuồng ra giữa đập Đạ Bo câu cá, không may xuồng bị lật khiến cả 3 người đuối nước thương tâm.