Nhiều cư dân ở thành phố Khorgas, phía tây Trung Quốc choáng váng khi nhìn thấy '3 mặt trời' xuất hiện cùng lúc ở trên...