Các cơ quan chức năng đang khẩn trương tìm kiếm 2 người mất tích ở biển Bình Thuận.