Sau khi dự lễ kỉ niệm tại trường, 3 học sinh lớp 9 đã không trở về nhà, không liên lạc với gia đình...