Do khu vực các cháu tắm vắng người qua lại, cho nên khi bị trượt chân ngã xuống cửa cống không có ai phát...