Trong lúc chăn bò, 3 học sinh đã bị sét đánh trúng dẫn đến thương vong.