Tập thể dục vào buổi sáng sớm ở bên đường, 3 bà cháu ở tỉnh Quảng Nam bị chiếc xe tải mất lái tông thương