Thứ trưởng Bộ Y tế NGUYỄN TRƯỜNG SƠN, người hai lần được giao nhiệm vụ Tổ trưởng Tổ thường trực đặc biệt...