Từ ổ dịch lợn châu Phi đầu tiên ở phường Ngọc Thụy, quận Long Biên vào cuối tháng 2-2019 đến nay, toàn...