Trải qua thời gian dài, những sự tích về ông Công, ông Táo vẫn được gìn giữ nguyên vẹn qua lời kể của người xưa...