Chiếc ca nô siêu tốc chở theo 39 du khách Nga đã đâm sầm vào một chiếc tàu khác ngoài khơi bờ biển phía đông của...