Đó nhà Nhà máy thuỷ điện Tà Thàng-Vietracimex do Công ty CP điện Vietracimex Lào Cai đầu tư xây dựng cuối năm 2008, hoàn...