20 giờ tối 2.7, Central Group Việt Nam - đơn vị sở hữu hệ thống siêu thị BigC Việt Nam bất ngờ có thư gửi các đối...