Người điều khiển máy cuốc chạm bom 'khủng' chứa 200 kg thuốc nổ TNT