Ngày 3/5 có thể coi là ngày phát tài cho người chơi khi giải độc đắc Jackpot 1 gần 120 tỷ đồng vừa được...