Nói về những món quà ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11, cô giáo Đặng Thị Chung (Trường Tiểu học Bình Hòa, tỉnh Bình...