Từ năm 1999, Vladimir Putin cầm quyền nước Nga 20 năm liên tục, ở cương vị tổng thống hay thủ tướng.