Thấy hai cháu học sinh bị đuối nước, vợ chồng chị Lý Thị Súng liền tìm cách ứng cứu. Tuy nhiên, do nước sâu, khu...