Hai nạn nhân là nữ khoảng 15 tuổi, tử vong bên vệ đường, trên cổ có vết đứt.