Hai thiếu niên khi đang định lẻn vào trường THCS Nguyễn Văn Tố (P.14, Q.10) thì bị bảo vệ dân phố bắt được. Tại...