Theo chính quyền địa phương nơi hai nạn nhân sinh sống, cả hai đều là bộ đội xuất ngũ. Thời điểm gặp...