Theo thông tin từ Ủy ban ATGT Quốc gia, trong 2 tháng đầu năm 2020 (tính từ ngày 15-12-2019 đến 14-2-2020), toàn quốc xảy ra...