Một tàu gỗ lớn rượt đuổi tàu khác nhỏ hơn trên vịnh Hạ Long, người đàn ông đứng trên mũi tàu lớn hét to và...