Sau 1 tuần xuất hiện thông tin đại biểu Quốc hội Phạm Phú Quốc có thêm quốc tịch Cộng hòa Cyprus, Đoàn ĐBQH TP.HCM...