Chiếc Innova đã tông thẳng vào xe tải đang đỗ bên đường khiến cả 2 ô tô cùng bị lật, người dân phải phá cửa...