Nhiều cán bộ, CSĐT Công an tỉnh Long An tiếp tục đến Bưu cục Cầu Voi, nơi 2 nữ nhân viên Bưu cục bị sát hại hơn 11...