Trong lúc rẽ từ quốc lộ 1 vào đường nhánh ở Thanh Hóa, chiếc xe 'hổ vồ' đã bất ngờ tông vào 1 chiếc xe...