Đang lưu thông trên đường, 2 người phụ nữ chở nhau trên chiếc xe máy bất ngờ lao thẳng vào đầu chiếc xe container...