Phát hiện hai người nằm gục trên quốc lộ 1, người dân lại kiểm tra thì thấy một người đã tử vong.