Chỉ trong một buổi chiều đã có hai vụ đuối nước trên biển Phan Thiết (Bình Thuận).