Đang chạy xe máy từ Đà Nẵng ra Thừa Thiên - Huế, Sự phát hiện công an nên bỏ lại phương tiện chạy lên núi Hải...