Đến chiều qua 18.4, chủ đề 'cách chống sốt rét kiểu mới' được nhiều dân mạng 'bình loạn', dựa trên lời giải...