Một cô giáo bỏ lại 2 đứa con thơ, một cô giáo chưa kịp có ngày 20/11 đầu tiên của mình – hai cô đã ra đi mãi...