Tất cả hành khách từ Đà Nẵng đến TP.HCM trên chuyến bay QH0159 ngày 24-7 và chuyến bay BL671 ngày 25-7 cần liên hệ cơ...