Trong lúc đi bắt ốc, 2 chị em cùng mẹ khác cha không may tuột chân rơi xuống hồ nước gần nhà chết đuối.