Dòng nước tuôn chảy ào ạt sau trận mưa lớn kéo dài đã xô đổ một đoạn ta luy mới xây của gia đình bà Hà Thị...