Từ khởi kiện đòi đất rừng đến xây bịt lối đi trang trại liên kề, mâu thuẫn giữa gia đình ông Lê Hữu...