Người dân thôn Phụ Chính (xã Hòa Chính, huyện Chương Mỹ, Hà Nội) đang tổ chức bán hồ sơ mời đấu giá số gỗ...