Sau bữa cơm, 7 người thuê một chiếc thuyền ra sông ngắm cảnh thì không may bị lật, 5 người may mắn bơi được vào...