Phẫu thuật đặt dương vật nhân tạo mang lại chất lượng cuộc sống tốt hơn, cải thiện chức năng của người nam,...