Qua xác minh, cơ quan chức năng được người dân cung cấp thông tin, trước khi sự việc xảy ra có 1 người đàn ông đi...